ඇඳුම් කට්ටලය

ඇඳුම් කට්ටලය

රෙදිපිළි සඳහා වානේ කම්බි කඹය ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ කම්බි කඹයක් හෝ අභ්‍යන්තර හරය සහිත මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි කඹයක් භාවිතා කරන අතර පිටත PVC හෝ PU ප්ලාස්ටික් වලින් ආලේප කර ඇත.

 

ඉහළ ශක්තියක් ඇති කාබන් වානේ සහ මල නොබැඳෙන වානේ අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීම, රෙදිපිළි වඩාත් කල් පවතින බවට පත් කරයි.

 

PVC සහ PU යන දෙකම පරිසර හිතකාමී ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි, ඒවා මෘදු වන අතර තියුණු ගන්ධයක් නොමැත.

clothesline